Corona Bloemen HoekTuin Project

aan Huyze De Margriet Waterloopleintje

Van Woensdag 6 mei 2020 af kunt U vanop straat de BloemenHoekTuin bewonderen en een gemoedelijke babbel slaan met 30 meter trottoir aan het Waterloopleintje op de hoek van de Transvaalstraat & Waterloostraat in Bel Epoque Wijk Zurenborg in Antwerpen. Kom mee genieten op zonnige dfagen van woensdag t/m zondag tussen 15.00 & 18.00u , en volg mee met een glimlach de metamorfose van tuin met o.m. constructie van het ZEN vijvertje en Het LevensFontein de volgende weken, samen met het BaBa beeldje dat symbool staat voor de as Brussel-Antwerpen-Brabant-Amsterdam. Initiatefnemer dr. Guy Aloïs Magnus neemt u mee met op dit ogenblik virtuele wandeling door de Zeven Kunsten, volgend na Zeven Weken Corona Lock Down. U kan terplaatse ook een bloemeke kopen en planten, ook een kruidenplantje, of uw steentje bijdragen met een (h)echte baksteen terplaatse ter ondersteuning naar keuze van (1) de VredesPoort & Educatief Programma in de Kivu Provincie in RDC, (2) ter ondersteuning van de activiteiten voor Jong & Oud Talent in Het Consulaat, of (3) voor het Project Brussel Mon Amour (diversiteitg & Nederlands met Bru-NL (BruNelleke=het zusdje van elke Brusselse Ket).
Volg het ook op Facebook via "cultureel consulaat antwerpen".

Symbool wordt het baba beeldje dat zijn plaatsje gaat krijgen in de ¨poëtische" Bloemen-HoekTuin van Het Consulaat.

Een hoektuin der poëten & de zeven kunsten aan het Waterloopleintje ?

Adres: Cultureel Consulaat Antwerpen, Hoekhuyze De Margriet, Waterloostraat 2, 2600 Antwerpen-Berchem op de hoek van Transvaal- en Waterloostraat op Zurenborg, the place to be.

Zondag Namiddag 29/03/2020 Tweede Literair Salon Zeven Kunsten.
in Hoekhuyze De Margriet, voormalig Consulaat-generaal van Bolivië in Antwerpen : annulatie wegens preventie in kader van Corona Pandemie COVID-19. Uitstel tot September 2020.
Onze Invitatie voor Het 2de Literair Salon:
Na het succes van de vooropening van Het Consulaat met StadsPeter Holvoet-Hanssen, nodigen de "Vrienden van Het Consulaat" u terug uit. Kom dat zien in exclusiviteit - voor een beperkt publiek, ...
Tijdig inschrijven !

ANATOMIA & POETICA in het Literair Salon 
op 29 maart 2020 : Christoffel Plantijn na 500 Jaar.
Uitstel tot September 2020.

Professor dr Bob Van Hee onderhoudt u met beelden & woorden over de Lage Landen & Wereld ten tijde van Plantijn. Hoe werden pandemieën destijds bestreden ? Vanuit de geschiedenis van de wetenschap in de geneeskunde met Vesalius & Plantijn’s lijfarts Johannes (Goropius) Becanus. Beiden moesten eerst drie Jaar de "Zeven Vrije Kunsten" (Artes Liberales) studeren om de medische studies in Leuven aan te vatten Wij brengen ook enkele rederijkers gedichten uit de 16de & 17de eeuw in de WaterlooSalons. De dag wordt opgeluisterdx door muziek van de Lage Landen polyfonisten.
Het Consulaat - Het Nieuwe Experiment in Antwerpen.

Kenner Bob Van Hee wandelt voor u door de wereld van Plantijn in de 16de Eeuw en spreekt U over de toenmalige Geneeskunde met Andreas Vesalius en Plantijns lijfarts Johannes Becanus. Het verhaal gaat over de "Humorale Pathologie tot aan de Anatomische Wereld van Vesalius ten tijde van Plantijn" en ook hun band met de Zeven Vrije Kunsten. Rederijkers Gedichten worden gebracht i.s.m. dr Guy Aloïs Magnus, gastheer, en Marc Goetinck, kunstkenner uit Brugge.

Meet & Greet in Bar Margritte en eerste WaterlooLiga Brunch
Op het Literair Salon ontmoet u ook mensen aan de "Bar Margritte". Salons voor degustatie ook toegankelijk tussen 16.00 & 19.00u. Zij die vanaf 11.00 u reeds gezellig willen "brunchen" in het mooie interieur, kunnen zich afzonderlijke op voorhand inschrijven (is obligaat om praktische redenen).

Reserveren voor het Literair Salon Zeven Kunsten , en voor de Brunch via deze website of via E-post: liga@skynet.be  Meer Info via CCA Mobiel: 0489 062973
Toegangsprijs: 8 € cash bij inkom (deelname onkosten liga).
Brunch voorafgaandelijk over te schrijven: 12 € per persoon.

Het Antwerps Literair Salon heeft plaats binnen de "baba connexie" van brabant antwerpen brussel amsterdam.Een Visie op de Lage Landen.

Literair Salon &  Het Consulaat :  een experiment !
Telkens de laatste zondag van de maand in de Salons BonaParte. Over de Zeven Kunsten, vanwaar drie met de taal, drie met de wetenschap & ruimte, en één met muziek & harmonie. Economie, traditionaliteit en moderniteit komen aan bod.

De vooropening van Het Consulaat had plaats op 23/02/2020 met Peter Holvoet-Hanssen : een succes.
Het eerste Literair Salon en het concept Het Consiulaat, gelanceerd door StadsPeter Holvoet-Hanssen en GastHeer Guy AloIs Magnus.  U genoot met een 70tal mensen jong en oud en reisde mee door de poëzie van de Lage Landen samen met de bekende dichter Peter Holvoet-Hanssen. Hij presenteerde u op bijzondere wijze een interactieve bloemlezing en neemt u mee op een avontuurlijke reis doorheen de wereld van gedichten.

Voor foto's ga naar Facebook: https://www.facga naar Facebook ebook.com/hetconsulaatantwerpen/

Troubadour Peter Holvoet-Hanssen (o.a. Debuut-, Cultuur- en Arkprijs), ex-stadsdichter Antwerpen 2010-2012, voerde u mee op een avontuurlijke reis door de poëziegeschiedenis tot aan zijn testament-bij-leven ‘Blauwboek’ (Louis Paul Boonprijs 2019).
De reis ging van de oudste klanken en gezangen in de Lage Landen via de troubadours naar Gezelle en Van Ostaijen tot heden, naar zijn eigen ‘gedichten voor de grote reuzin’. H.-H. bracht zijn schatkaart de ‘Wereld van de Poëzie’ op zijn onnavolgbare wijze tot leven. Meer op www.wereld.paukeslag.be.. Na een meezingfinale, brengt hij tot slot zijn mooiste ‘muziekdoosgedichten’ met Verstilling én Vervoering, en wordt Peter Holvoet-Hanssen aangesteld door Het Consulaat als de eerste officiële bezoeker deze zomer van het poëtische "Waterloopleintje" in de hoektuin van “De Margriet”. Ook het concept van Het Consulaat wordt zijdelings à la stoemelings toegelicht.

Zwarte gaten rukken op, des te belangrijker is ùw aanwezigheid om van Hoekhuyze De Margriet Het Consulaat een inspirerende ontmoetingsplaats te maken, waar de zeven vrije kunsten fonkelen in een duistere wereld.

EN: Beautiful Space becomes available for meet & greet Events to start with a Literair Salon on the Seven Liberal Arts, promoted by dr Guy Alois Magnus. Also diversity in the Dutch language. You may meet interesting people in arts & sciences!

FR: Des espaces disponibles pour des événements du Cultureel Consulaat Antwerpen autour du concept des sept arts libres parmi trois dans la langue et trois dans les sciences et l’espace. Le septième art étant la musique & harmonie et le rencontre (ontmoeting) du temps dans l’espace !

Ambiance d’un cercle unique. Joignez nous.


image-30502-Huis Slagvan Waterloo IMG_0023.JPG?1441131641070
Een oogje in het zeil
Schuin tegenover "Het Consulaat" bewaken Napoleon en Wellington de wijk. Je vindt het huis "De Slag van Waterloo" op nummer 11.